Persoonlijkheidstypes: MBTI

De Myers-Briggs Type Indicator (MBTI) helpt mensen om zichzelf beter te leren kennen. Dit hulpmiddel wordt vaak gebruikt als een methode om persoonlijke voorkeuren te bepalen. Het MBTI omvat 16 persoonlijkheidstypes, die allemaal gebaseerd zijn op 4 voorkeurskenmerken. De indicator werd uitgevonden door Katharine Cook Briggs, samen met haar dochter Isabel Briggs Myers. Het vertrekt van…

MBTI: ENTJ Persoonlijkheid

Algemeen: ENTJ’s zijn rechtuit, uitdagend en vastberaden. Het zijn dan ook echte leiders. Ze zijn strategisch ingesteld en stellen veel vragen. ENTJ’s zien gemakkelijk het grote geheel en gaan strategisch nadenken over de toekomst. Ze zijn in staat om mensen en middelen efficiënt te gaan inzetten om zo langetermijndoelen te bereiken. Ze voelen hun comfortabel…

MBTI: ENFJ Persoonlijkheid

Algemeen: De ENFJ is zeer meelevend en verantwoordelijk. Hij heeft een warme, ondersteunende persoonlijkheid waarmee hij goed kan samenwerken. De ENFJ’s zijn vriendelijke mensen die goed georganiseerd zijn. Bovendien zijn ze heel goed in het overtuigen van anderen. ENFJ’s halen het beste uit een team door nauw samen te werken en beslissingen te nemen. Ze respecteren…

MBTI: ESFJ Persoonlijkheid

Algemeen: De ESFJ is zeer hartelijk, spraakzaam, geliefd en gewetensvol. Het zijn sociale en extraverte mensen die begrijpen wat andere mensen nodig hebben. Ze worden enorm geapprecieerd door andere omwille van de warmte, loyaliteit en dankbaarheid die ze uitstralen. De ESFJ streeft naar harmonie in zijn omgeving en is vastbesloten om daar zelf een bijdrage…

MBTI: ENTP Persoonlijkheid

Algemeen: Onze ENTP is snel, vindingrijk en goed op heel wat gebieden. De ENTP’s gaan op een creatieve manier hun problemen oplossen en denken out-of-the-box. Ze zien heel gemakkelijk patronen en verbanden in systemen. Andere mensen lezen, gaat bij hun vanzelf. Ze genieten ervan om strategieën te ontwikkelen en het zijn sterren in het aanpakken…

MBTI: ENFP Persoonlijkheid

Algemeen:  De ENFP is enthousiast, vindingrijk, verbeeldingsrijk maar toch dat tikkeltje stoutmoedig. Alles wat de ENFP interesseert, zal hij ook direct doen. Ze zien het leven dan ook als een onuitputtelijke bron. De energie en het enthousiasme van de ENFP is zeer aanstekelijk. Ze kunnen veel mensen inspireren en trekken mensen ook mee in hun…

MBTI: ESTP Persoonlijkheid

Algemeen: Net zoals Madonna is ESTP enthousiast, extravert en opmerkzaam maar ook logisch en analytisch. Ze zijn enorm goed in anderen te motiveren. Dit doen ze door leven in de brouwerij te bouwen. Het zijn sociale, spontane pleziermakers. Ze genieten van alles wat er rondom hun gebeurt en houden van wat actie in hun leven. Ze…

MBTI: INTP Persoonlijkheid

Algemeen: INTP’s zijn frequent onafhankelijk en afstandelijk. Ze zijn moeilijk, logisch, sceptisch en innovatief. INTP’ers denken heel strategisch. Ze ontwikkelen conceptuele modellen om complexe problemen beter te gaan begrijpen. De wereld analyseren ze op een objectieve en abstracte manier. Feestjes en praatjes is niet voor hun weggelegd. Ze genieten meer van theoretisch en wetenschappelijk speurwerk….

MBTI: INFP Persoonlijkheid

Algemeen: De INFP is flexibel, spontaan en bedachtzaam. Ze bezitten over een grote fantasie en zijn zeer ontwikkelingsgericht. Ze zijn trouw aan hun waarden en aan de mensen die belangrijk voor hen zijn. Als er problemen zijn zal de INFP’er hier creatieve oplossingen voor vinden. Ze zetten zich graag in voor de zaken waarin ze…

MBTI: ISFP Persoonlijkheid

Algemeen: Er zijn heel wat ISFP’ers op onze planeet (namelijk zo’n 8,8%). Denk maar aan Britney Spears, Rihanna, Zac Efron, … Deze ISFP’ers zijn rustig, vriendelijk en gevoelig. ISFP’s genieten van het moment in het hier en nu en alles wat er om hen heen gebeurt. Ze helpen graag anderen, werken graag met hun samen en…

MBTI: ISTP Persoonlijkheid

ISTP in het Algemeen:  ISTP’ers zijn analytisch, praktisch, realistisch, logisch en flexibel. Ze genieten ervan om te leren door vaardigheden geduldig toe te passen. De ISTP’er observeert en analyseert rustig en in stilte. Hij zal op onverwachte momenten met een grapje of een slimme oplossing uit de hoek komen. De ISTP is enorm nieuwsgierig van…

MBTI: INTJ Persoonlijkheid

INTJ Algemeen: Net zoals Michelle Obama hebben INTJ’ers originele ideeën en een grote gedrevenheid voor hun eigen einddoelen en ideeën. INTJ’s zijn in staat om een aansprekende langetermijnvisie te ontwikkelen en innovatieve oplossingen voor complexe problemen te bedenken. Ze zijn enorm strategisch, conceptueel, onafhankelijk, veeleisend en bedachtzaam. De INTJ is origineel van geest en heeft…