Bedrijfswaarden tot leven brengen via gamification

Tegen het einde van 2017 kreeg Herculean een interessante aanvraag van een bedrijf genaamd ACWA Power. De uitdaging die we kregen, was om met een voorstel te komen om hun werknemers meer te laten leven volgens de principes van hun ‘PEOPLE’ waarden. Daarnaast was het de bedoeling om meer samenhorigheid te creëren en elkaar beter…